Pamiętamy

Prof. zw. dr hab. inż. Józef Wojnarowski, multi Doktor Honoris Causa (zm. 22 września 2023)

Profesor Józef Wojnarowski z Politechniką Śląską związany był od 1952 roku, rozpoczynając studia na Wydziale Mechanicznym. Był autorem ponad 500 publikacji naukowych, 5 udzielonych patentów. Był promotorem 20 przewodów doktorskich. Wśród wychowanków Profesora 10 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 6 osób tytuł profesora. 

Profesor był współtwórcą polskiej szkoły naukowej w zakresie: mechaniki teoretycznej i stosowanej, w tym zastosowań grafów w mechanice, biomechaniki z implikacjami w mechanice, dynamice maszyn i mechatronice. W dziedzinie zastosowań grafów w mechanice jest współtwórcą szkoły naukowej znanej w kraju i zagranicą. 

Profesor Józef Wojnarowski był wyróżniany licznymi odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982 r.), Złotą Odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa. Katowickiego” (1978 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1975 r.), Srebrną Odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego” (1968 r.).  Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne został uhonorowany odznaką zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej (1974 r. i 2023 r.), Medalem 60-lecia Politechniki Śląskiej (2005 r.), Medalem 40-lecia Politechniki Śląskiej (1984 r.). Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej. 

Odszedł wybitny Uczony, zasłużony Nauczyciel Akademicki, Człowiek wielkiej wiedzy, ogromnego doświadczenia, organizator nauki, Wychowawca wielu pokoleń studentów i doktorantów.

-------------------------------------------

Prof. zw. dr hab. inż. Stefan Miller (zm. 26 marca 2020)

Emerytowany profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej. Wychowawca wielu pokoleń inżynierów, pasjonata dydaktyki, promotor prac doktorskich  i opiekun w przewodach habilitacyjnych. Był uznanym naukowcem, twórcą szkoły naukowej syntezy mechanizmów, autorem licznych publikacji, kilkunastu książek i skryptów z obszaru teorii maszyn i mechanizmów.

Zmarły był twórcą i wieloletnim kierownikiem Zakładu Teorii Maszyn i Mechanizmów, prodziekanem Wydziału Mechanicznego, zastępcą dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Był członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN, wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów, członkiem komitetów technicznych International Federation Theory of  Machines and Mechanisms.  W swojej długoletniej i sumiennej pracy w Politechnice Wrocławskiej był wyróżniany nagrodami Ministra, Rektora Politechniki Wrocławskiej, Dziekana Wydziału Mechanicznego oraz Medalem Edukacji Narodowej. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

-------------------------------------------

Dr hab. inż. Władysław Twaróg (zm. 20 kwietnia 2019)

Emerytowany profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej.  W zmarłym tracimy zaangażowanego dydaktyka, wychowawcę wielu pokoleń studentów i uznanego naukowca w zakresie analizy i projektowania układów kinematycznych. Był współtwórcą nowych metod syntezy strukturalnej i geometrycznej. W swoich badaniach z pasją oddawał się projektowaniu nowych mechanizmów potwierdzonych ponad trzydziestoma patentami. 

Wielokrotnie był członkiem komitetów naukowych i współorganizatorem konferencji. Przez kilka kadencji był członkiem Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów, Sekcji KBM PAN.  W swojej długoletniej i sumiennej pracy był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra, Rektora i Dziekana  oraz Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

-------------------------------------------

Prof. dr. hab. inż. Wiesław Żylski (zm. 20 kwietnia 2018)

Wieloletni pracownik Politechniki Rzeszowskiej, nauczyciel akademicki w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Robotyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, ceniony naukowiec, specjalista w dziedzinie mechaniki, wychowawca wielu pokoleń inżynierów.

Profesor Żylski został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zasługi dla Politechniki Rzeszowskiej, honorową odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego, Zasłużony Obywatel Miasta Ropczyc, srebrną odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Złotą odznaką Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.